Cuba at the roadside stop Cuba-Ca&Fay worhip service Cuban Team Fay & CA Cuba speaking Fay Speaking- Cuba Fay speaks Cuba Love's Been Service in Remedios- Cuba The Car to Havana The Truck fay&John- Cuba making puppets- Cuba making puppets2 speaking at camp- Cuba truck to camp- Cuba youth meeting Cuba